Informacije o projektu Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:novosti

Dana 25. siječnja 2018. započela je službena implementacija projekta Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije za koji je Srednja škola Braća Radić, Kaštela u partnerstvu s Javna ustanova RERA S.D. dobila bespovratnu potporu iz Europskog socijalnog fonda u okviru javnog pozivaPodrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti.

Projekt će u trajanju od 24 mjeseca doprinijet će se dugoročnom unaprjeđenju obrazovanja odraslih na području Splitsko-dalmatinske županije. U projektu će sudjelovati 48 dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 34 g. Projektom će se podignuti razina svijesti o važnosticjeloživotnog obrazovanja, stvoriti idealni uvjeti za suvremenu nastavu odraslih uz korištenje digitalnog sadržaja, praktičnu nastavu ueksperimentalnom vinogradu i specijalizirane edukacije. Time će se ciljano djelovati na stvaranje idealnih uvjeta za zapošljavanje isamozapošljavanje kandidata po završetku programa.

Nastavnici Srednje škole Braća Radićprovođenjem ovoga projekta steći će dodatna iskustva u andragogiji surađujući s vanjskim predavačima i sudjelujući uinternoj evaluaciji polaznika.

Projektom je predviđena i kampanja putem koje će se podići svijest o koristi obrazovanja odraslih, kako zapojedince, tako i za društvo, što je jedan od najvažnijih održivih pokazatelja ovoga projekta.

Projektom je stvoreno partnerstvo s Javnom ustanovom RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije(RERA) kako bi se tokom projekta a i u narednim godinama lakše organizirale skupine polaznika zaprograme obrazovanja odraslih, jer RERA intenzivno komunicira sa svim jedinicama lokalne samouprave i LAG-ovima na području Splitsko-dalmatinske županije.

Sve novosti o projektu redovito će se objavljivati na web-stranici Srednja škola Braća Radić, Kaštela.

Naziv projekta: Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije

Prijavitelj projekta: Srednja škola Braća Radić, Kaštela

Partner projekta: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Lokacija projekta: Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija

Financijska vrijednost projekta: 1.189.188,40 kuna

Bespovratna sredstvaEuropske unije:  1.071.105,43 kuna, 90,07 %

Vrijeme trajanja projekta: 25.1.2018. do 24.1.2020.

Kontakt-osoba: Marija Kezele, ravnateljica

Poziv: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenjuvještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Fond: Europski socijalni fond, financijsko razdoblje 2014.-2020.

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Sadržaj ovog emitiranog materijala isključiva je odgovornost Srednje škole Braća Radić.