Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije


Prijavitelj projekta: Srednja škola Braća Radić, Kaštela

Partner projekta: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Lokacija projekta: Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija

Ciljana skupina: dugotrajno nezaposleni stariji od 34 godine

Financijska vrijednost projekta: 1.189.188,40 kuna

Bespovratna sredstva Europske unije: 1.071.105,43 kuna, 90,07 %

Vrijeme trajanja projekta: od 25. siječnja 2018. do 24. siječnja 2020. godine

Kontakt-osoba: Marija Kezele, ravnateljica

Poziv:
Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Fond: Europski socijalni fond, financijsko razdoblje 2014.-2020.

 

Dana 25. siječnja 2018. započela je službena implementacija projekta Revitalizacija vinogradarstva Splitsko-dalmatinske županije za koji je Srednja škola Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj u partnerstvu s Javnom ustanovom RERA S.D. dobila bespovratnu potporu iz Europskog socijalnog fonda u okviru javnog poziva Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja.

Projekt će u trajanju od 24 mjeseca doprinijet dugoročnom unaprjeđenju obrazovanja odraslih na području Splitsko-dalmatinske županije. U projektu će sudjelovati 48 dugotrajno nezaposlenih osoba starijih od 34 g. Projektom će se podignuti razina svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja, stvoriti idealni uvjeti za suvremenu nastavu odraslih uz korištenje digitalnog sadržaja, praktičnu nastavu u eksperimentalnom vinogradu i specijalizirane edukacije. Time će se ciljano djelovati na stvaranje idealnih uvjeta za zapošljavanje i samozapošljavanje kandidata po završetku programa.

Vinogradarstvo i vinarstvo su uz maslinarstvo jedna od najznačajnijih poljoprivrednih grana Splitsko-dalmatinske županije koja posljednjih godina stagnira i nema proizvodnju potrebnu za održivi razvoj Županije. Prema podatcima Agencije za plaćanje u poljoprivredi u 2016. na području SDŽ bilo je 1754,16 ha dok je 2017. površina zasađenih vinograda pala na 1743,14 ha. Broj poljoprivrednih gospodarstava koja su obrađivala vinograde 2016. godine bio je 4.322, dok je sljedeće 2017. taj broj pao na 4.290.

Što se tiče obrazovanja voditelja poljoprivrednih gospodarstava na području SDŽ-a statstika ni tu baš ne ide u prilog. Prema podatcima APPRRR-a za oko 33% nema podataka o obrazovanju, a pretpostavlja se da najveći dio voditelja PG-ova nema adekvatno stručno obrazovanje koje će u budućnosti (a već je i danas) biti jedan od ključnih uvjeta za uspjeh i odobravanje mnogih sufinanciranja.

Projekt Revitalizacija vinogradarstva u Splitsko dalmatinskoj županiji od iznimne je važnosti za pokretanje obrazovnih i gospodarskih promjena jer se one trebaju odvijati planski i iz temelja, a to se može postići samo ulaganjem u obrazovanje koje je usklađeno s razvojem gospodarstva i strateškim ciljevima.

Projektom Revitalizacija vinogradarstva u Splitsko-Dalmatinskoj županiji obrazovat će se 48 trajno nezaposlenih osoba starijih od 34 godine u obrazovnom programu Vinogradar, vinar, voćar. Cilj obrazovnog programa osposobljavanje je polaznika za obavljanje poslova u vinogradarskoj, vinarskoj i voćarskoj proizvodnji.

Kompetencije koje će polaznici steći:

  • Usvajanje znanja o zašti na radu u vinogradu, voćnjaku i vinarskom podrumu, očuvanju vlastitog zdravlja, zaštite ljudi i okoliša
  • Usvajanje znanja i stjecanje vještina pri pripremi tla za sadnju i uzgoj vinograda te voćnjaka
  • Usvajanje znanja i stjecanje vještina pri gnojidbi i primjeni zaštitnih preparata
  • Usvajanje znanja i stjecanje vještina potrebnih za proizvodnju tehnološki i zdravstveno ispravnog proizvoda – vina
  • Razvijanje osjećanja za racionalno korištenje materijala i energije, zaštitu okoliša te održivost proizvodnje

Obrazovanje polaznika potpuno je besplatno uz uključene troškove putovanja do Kaštela, mjesta pohađanja obrazovnog programa. Nastava će se održavati u prostorima Srednje škole Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj u periodu od travnja do listopada 2019. godine.

Nositelj projekta:
Srednja škola Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj
Put poljoprivrednika 5
21217 Kaštel Štafilić
Tel: +385 21 234 505
Web: www.ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr

Partner:
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj
Splitsko-dalma?nske županije
Domovinskog rata 2
21 000 Split
Tel: +385 21 599 990
Web: www.rera.hr